06 24 15 92 03 info@evelienlafaille.nl

Je kind voelt zich sterker en steviger staan en is meer verbonden met zichzelf.

Als ouder ervaar je meer rust, ontspanning en vertrouwen en voel je je steviger op je ouderplek.

9

Je kind voelt zich overprikkeld en gestrest

Je zoon/dochter is heel sensitief en alle prikkels uit de omgeving komen hard binnen. Jouw kind is regelmatig uit balans en weet niet goed waar het met al deze gevoelens heen moet. 

9

Je kind heeft moeite met naar school gaan / het onderwijssysteem

Je zoon/dochter ervaart (prestatie)druk, ervaart stress, onzekerheid of een onveilig gevoel bij het naar school gaan. Hij/zij zit veel thuis, klaagt over lange lesdagen, docenten, klasgenoten, prestatie, huiswerkdruk etc. Je kind kampt vaak met weerstand, motivatie- en/of concentratieproblemen.

9

Je kind heeft last van onzekerheid of faalangst

Je kind is heel perfectionistisch en wil geen fouten maken. Is onzeker over het eigen kunnen en ook erg streng voor zichzelf.

Meer rust & vertrouwen voor je kind en voor jullie als ouders

Je wil graag dat je kind lekkerder in z’n vel zit. Je bent op zoek naar een coach die zowel met je kind mee kan kijken als ook met jou als ouder.

Wanneer je kind ergens tegenaan loopt en dingen niet meer werken of gaan zoals jullie het graag zouden willen, dan weet je dat er iets moet veranderen. Maar je krijgt het zelf niet zo makkelijk veranderd… Zijn jullie klaar om hier wat hulp bij te krijgen? Vul het contactformulier in en maak een afspraak voor een gratis kennismaking zodat we samen kunnen kijken wat er nodig is voor deze verandering. Ik vertel je graag meer over hoe ik werk en wat ik voor jouw kind of jullie als ouders kan betekenen.

Mijn missie is om zowel kinderen, jongeren als ouders te begeleiden bij en te ondersteunen in hun innerlijke groeiproces. Om ze meer in verbinding te brengen met zichzelf en hun eigen kern, wijsheid & kracht. Tevens wil ik een bijdrage leveren aan het versterken van de verbinding tussen de ouders en het kind.

Psychodynamisch Kinder- en jongerencoach, systemisch coach en opvoedopsteller voor ouders

Mijn naam is Evelien Lafaille en ik begeleid kinderen, jongeren en (hun) ouders met veel betrokkenheid en liefdevolle aandacht. Het doel is om samen te werken aan de eigen ontwikkeling: jezelf steeds beter leren kennen en begrijpen, op je eigen kompas leren varen en inzichten vinden die jouw kind/jou (als ouder) verder kunnen helpen.

Naast alle vakkennis en ervaring die ik in diverse studies heb opgedaan, neem ik ook mijn eigen persoonlijke ervaring als moeder, dochter, zus, kind, partner en mens mee in het coachen. Mijn expertise ligt voornamelijk bij het begeleiden van hooggevoelige kinderen, jongeren en ouders (HSP), bij hulpvragen rondom scheidingen en samengestelde gezinnen en bij het vastlopen van jongeren (in het schoolsysteem).

In het moederschap ontstond er voor mij een nieuwe dimensie van waaruit ik het leven ineens ook bekeek en ervaarde: door de ogen van mijn kinderen. Ik reisde met hen mee door de verschillende ontwikkelingsfases, die me als vanzelf terugbrachten naar mijn eigen kindertijd. Mijn dochters lieten me door hun eigen gedrag, blokkades of gevoeligheden weer stilstaan bij hoe ik dit bij mezelf ervaar of had ervaren als kind. Zo kwam ik weer meer in contact met mijn eigen ‘innerlijke kind’, wat ik nu als een wijs deel van mezelf met me mee draag. Tevens leerde ik te vertrouwen op en te luisteren naar mijn moederhart en mijn eigen intuïtie.

In de opvoeding van mijn dochters heb ik ook de weg van hoogsensitieve kinderen (en ouders ☺) met hen samen gelopen. Zo kwamen er vragen op als: Hoe bewaak je je eigen energie? Hoe ga je om met alle prikkels in een volle klas? Hoe blijf je in balans met een overvol rooster op school en na school ook nog zoveel (leuke) activiteiten? Waar ligt je eigen grens? Wat moet je doen of juist laten? En wat, als je niet langer (onder)deel kunt uitmaken van dit onderwijssysteem? Hoe ga je, zowel als puber als ook als ouder om met alles wat je voelt en waar je tegenaan loopt als je vastloopt in het onderwijs? Hoe navigeer je dan op dit spannende en onbekende terrein? Naar wie luister je dan en hoe vind je jouw eigen weg hierin?

Ik vind het ontzettend dapper en moedig als kinderen/jongeren aangeven dat ze ergens tegen aanlopen, vastlopen en even niet verder kunnen. En naar mijn mening is het zo belangrijk om hier bij stil te staan en hier ruimte en gehoor aan te geven. Op dit punt is enorm veel te leren en kan een authentiek pad ontstaan. Want wij als ouders weten het antwoord ook niet (al denken we vaak van wel of zouden we het antwoord zo graag hebben!). Ieder mens heeft immers zijn eigen pad en eigen gebruiksaanwijzing, die kunnen we niet voor een ander uitstippelen of invullen. En durven we het ook niet-te-weten?

Ik geloof dat niemand deze weg voor jou of je kind kan uitstippelen of je hierin kan zeggen wat je zou moeten doen. Het is een hele persoonlijke weg, die je zelf (of gezamenlijk als ouder en kind) hebt te gaan. En op deze bijzondere weg liggen juist hele mooie schatten verborgen en haal je de parels van jouw ‘eigen zijn’ op. Door ruimte te geven aan waar je anders aan voorbij gaat. Ik loop heel graag een stukje met je/jullie mee op dit pad, met liefde en aandacht voor wat zich daar kan ontvouwen.

Meer vertrouwen in jezelf & verbinding met jezelf en je eigen pad

Je kind ervaart minder druk van buitenaf en meer kracht en zelfvertrouwen

Je kind weet beter wat de eigen triggers zijn en heeft de eigen grenzen beter leren kennen en accepteren. Het heeft meer handvatten gekregen om met bepaalde situaties om te gaan en weet wat hij/zij nodig heeft om weer in balans te komen.

Jullie ervaren meer rust & verbinding

Er ontstaat meer innerlijke rust & verbinding. Je kind kan, doordat het meer verbonden is met zichzelf, beter zijn/haar grenzen aangeven, doelen behalen en aangeven waar het behoefte aan heeft.

Je kind heeft meer inzicht en kan beter met de situatie omgaan

Door middel van de coachsessies krijgt je kind steeds meer inzicht in de eigen processen: welke gedachtes en gevoelens heb ik? Hoe ga ik hier mee om? Welk gedrag veroorzaakt dit en hoe zou ik dit mogelijk kunnen veranderen?
Je kind zal meer weten wat het nodig heeft, de eigen grenzen en wensen beter kennen, kortom; het heeft de eigen ‘gebruiksaanwijzing’ beter leren kennen.

Wat kinderen, jongeren en ouders zeggen:

“Evelien was heel fijn, lief, meelevend. Ze hielp me met praten en gaf ook creatieve en rustgevende opdrachten.”

– Amélie (15 jaar)

“Evelien is zacht, positief en kindgericht.”

– Marloes S. (moeder)

Wat kan ik jullie bieden?

Kindercoaching

Kennismakingsgesprek:
We starten met een (telefonisch) kennismakingsgesprek waarin ik mezelf voorstel en wat meer vertel over mijn manier van werken. Er is ruimte om vragen te stellen en we kijken samen of ik jullie verder kan helpen.

Hulpvraag:
Vervolgens plannen we een gezamenlijk intakegesprek (met de ouders/verzorgers) waarin de hulpvraag centraal staat. Wanneer ik met het kind/de jongere werk, richt ik me uiteindelijk op hun eigen hulpvraag. Als psychodynamisch kindercoach staat de hulpvraag van het kind/de jongere centraal.

Coachsessies:
Hierin ga ik samen met het kind/de jongere op onderzoek uit. We proberen de hulpvraag zo goed mogelijk te formuleren en gaan van daaruit op zoek naar de kern van ‘het probleem’. Zodra we de kern gevonden hebben, wordt van daaruit ‘het doel’ gekozen waar je zoon/dochter naartoe wil werken: waar verlangt hij/zij naar? Wat is de behoefte? Wat wil je kind bereiken?
Vervolgens wordt er per coachsessie met een gekozen techniek gewerkt. De technieken waar ik zoal mee werk zijn: delenwerk, bewegings- en lichaamsgerichte oefeningen, visualisaties, tekenen, creatieve oefeningen, (rollen)spel, axenroos, (familie)opstellingen en nog veel meer. Ik stem af welke techniek het beste past bij het doel dat jouw kind zelf graag wil bereiken (versterken van ik-kracht, vergroten van zelfvertrouwen enz.).
Al doende komt je kind/je puber zelf tot inzichten en tot antwoorden en oplossingen die hem/haar kunnen helpen om anders met ‘het probleem’ om te gaan. De eigen krachten, zingeving, kwaliteiten én talenten worden weer ontdekt en ervaren en er wordt weer verbinding gemaakt met de eigen wijsheid!

Evaluatiegesprek:
Tussen de sessies en/of aan het eind van het coachtraject (gemiddeld 5 tot 8 sessies) kan er een evaluatiegesprek met de ouder(s) of verzorger(s) plaatsvinden. We bespreken hoe het traject verloopt en hoe het nu gaat. Je kunt al je vragen stellen en ik vertel op welke manier we werken aan de hulpvraag. Bij de eindevaluatie kijken we gezamenlijk hoe het traject gegaan is en ronden we samen af.

Hulpvragen waar kinderen en jongeren mee komen zijn:

 • Onzekerheid en weinig zelfvertrouwen hebben
 • Verminderde concentratie en/of motivatieproblemen
 • Alles heel goed willen doen (perfectionisme) en/of faalangst hebben
 • (Hoog) gevoeligheid en overprikkeldheid
 • Verdriet vanwege scheiding, verlies of rouw
 • Moeite hebben met ontspannen of met (in)slapen
 • Gepest worden of zelf pesten
 • Moeite hebben met het uiten van gevoelens
 • Boosheid, frustraties, ruzie met anderen
 • Somberheid, depressie klachten
 • Veel piekeren, een druk/vol hoofd hebben
 • Vragen over de eigen identiteit en ‘wie ben ik?’
 • Angst ervaren, verlegenheid of bang zijn
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten (zoals buikpijn of hoofdpijn)
 • Moeite hebben met het aangeven of bewaken van eigen grenzen

Oudercoaching

Naast dat ik met het kind/de jongere werk, nodig ik de ouder(s) of verzorger(s) vaak ook uit om één of een aantal sessies te doen. De ouders hebben ook een actieve rol om het kind te helpen en te ondersteunen. Als oudercoach/opvoedcoach wil ik ouders begeleiden om met meer zelfvertrouwen en vanuit ontspanning en plezier te kunnen opvoeden.

Éen van de mogelijkheden is het doen van een ‘opvoedopstelling’. Een opvoedopstelling geeft op een veel diepere laag informatie over het gedrag van kinderen, de relatie tussen ouders en kinderen en over opvoedkundige thema’s.
De ervaring leert dat we bij extreem gedrag en emoties in een gezin naar de oorzaak, die in de onderlaag ligt, moeten kijken. Een opvoedopstelling gaat voorbij aan het ‘praten over’. Het brengt helder in beeld wat er op de diepere laag speelt. Het kan je als ouder inzicht geven in wat je kind nodig heeft en wat jij als ouder kunt doen.

Traject Opvoedopstelling:
Na aanmelding maken we (desgewenst) een eerste afspraak voor een (telefonisch) kennismakingsgesprek. Voelt het goed, dan volgt een afspraak voor een persoonlijke 1-op-1 opvoedopstelling.

Deze afspraak duurt 1,5 tot 2 uur.
We starten de afspraak met een kort voorgesprek en het maken van een genogram (een soort stamboom van je gezinssysteem). Daarna volgt de opvoedopstelling, waarin we werken met zgn. vloerankers/vloertegels die het familie-systeem representeren.
Doordat gewerkt wordt op de diepere, systemische laag kan vaak al met één sessie antwoord gevonden worden op je vraag.

In de praktijk kan een opvoedopstelling je verder helpen wanneer:

 • Jij als ouder vaak getriggerd wordt door (het gedrag van) je kind
 • Je kind over jouw grenzen gaat
 • Je kind vaak heftige emoties heeft
 • Jij als ouder altijd beschikbaar wilt zijn voor je kind
 • Er vaak ruzies zijn thuis tussen de ouder/verzorger en het kind
 • Je kind jou als ouder claimt en dichtbij je wilt blijven
 • Jullie als ouder niet op één lijn zitten in het ouderschap
 • Jij als ouder veel zorgen hebt over (het gedrag van) je kind
 • Je als ouder moeilijk verbinding kunt krijgen met je kind
 • Je kind heeft last van de scheiding

Klassen-opstelling:

Wil je als mentor of teamleider meer inzicht in wat er speelt in jouw klas? Wil je inzicht krijgen in de onderlinge verhoudingen en dynamieken in je klas? Voelt iedereen zich wel veilig? Heb je het idee dat er leerlingen buitengesloten of gepest worden? Zijn er leerlingen die zich niet goed durven te laten zien in de klas? Is er sprake van onderlinge competitie en sociale (groeps)druk? Is er veel onderling gedoe en onrust in de groep?

Door het inzetten van een traject met groepsopstellingen kun je zicht krijgen op het de onderlinge sociale verhoudingen en dynamieken en zo de sociale veiligheid bevorderen. 
Met als resultaat een veiliger, sociaal klimaat!

Er kan gewerkt worden aan meer eenheid in je klas, zodat iedere leerling met een fijner gevoel naar school komt, meer zichzelf durft te zijn en zich gezien voelt. Dit heeft op zijn beurt ook weer effect op de leerresultaten.

Hoe zou het zijn als er eens met een bredere, systemische blik, naar jouw klas gekeken wordt? Door het doen van een groepsopstelling, waarin o.a. gewerkt wordt met poppetjes (grote tafel-opstelling), kan de bestaande dynamiek in de klas in beeld gebracht worden. Door de leerlingen en jou als mentor uit te nodigen om zichtbaar te maken waar jij staat in de groep en wat je vanuit deze plek ervaart en waarneemt, kan er onderling een gesprek op gang komen. 

Zo wordt duidelijk wat er leeft, wie welke rol op zich heeft genomen, welke behoeftes er zijn en kan er onderling meer begrip ontstaan over (het gedrag van) de ander. Op deze manier kan er als vanzelf een verschuiving of beweging ontstaan naar nieuwe verhoudingen en verbindingen.

In de praktijk kan een Klassen-opstelling helpen bij situaties als deze:

 • Onrust in de klas
 • Zorgen over het (leer)klimaat in je klas
 • Kinderen voelen zich niet veilig om vragen te stellen in de klas
 • Apenrotsgedoe onder jongens
 • Meidenvenijn
 • Kinderen zitten niet lekker in hun vel
 • Klagende vakcollega’s
 • Spanning en/óf strijd tussen leerlingen/groepjes

Voor meer informatie, zie ook www.gedoeindeklas.nl 

Als trainer ben ik aangesloten bij deze groep Klassen-opstellers in het onderwijs. Voor meer informatie en/of het opvragen van een offerte kun je contact met mij opnemen.

$

Weten wat het is als je kind vastloopt op school

Door mijn eigen doorleefde ervaring (met mijn eigen kinderen) op het gebied van schooluitval weet ik ook als ouder wat het is als je kind uitvalt of vastloopt op school. Ik heb zowel als ouder als mede als kinder- en jongerencoach ervaring met jongeren die vastlopen in het onderwijssysteem, waardoor ik me nog beter kan inleven in hoe het is, wat je allemaal kan voelen en waar je tegenaan kan lopen.

$

Helderheid scheppen en het systeem in beeld brengen – onderzoek van de systemische dynamieken

Doordat ik, mede dankzij veel verschillende opleidingen die ik heb mogen volgen, inmiddels veel ervaring heb opgedaan met systemisch werken met zowel kinderen, jongeren als met ouders/opvoeders, kunnen we in de systemische laag onderzoeken wat er speelt.
Vaak wordt vanuit hulpverleners gekeken naar het ‘gedrag’ (de bovenlaag) en worden de interventies ook gedaan op die bovenlaag.
Als systemisch coach kijk je juist naar de diepere laag en naar de oorzaak van het gedrag. We werken op de systemische laag in de onderstroom.
$

De weg kennen op het gebied van hoogsensitiviteit

Door mijn eigen ervaring als hoogsensitief meisje, puber, adolescent en moeder weet ik wat je zoal kunt tegenkomen op dit vlak. Hoe ga je om met je eigen gevoeligheid, met het aanvoelen van andersmans energie, met overprikkeling?
Naast mijn eigen ervaring heb ik ook in de opvoeding van mijn eigen hoog sensitieve dochters (inmiddels pubers) mee gevoeld wat zij in deze huidige tijd allemaal tegenkomen als hooggevoelige meiden. In de huidige (prestatie)maatschappij, waarin er zoveel van jongeren gevraagd en verwacht wordt. Hoe houd je je staande (of niet) in het huidige onderwijssysteem, hoe kies je voor jezelf en voor wat goed is voor jou?

Ik wil kinderen en jongeren hierin écht horen en zien; wat vragen zij en wat hebben ze nodig? Wat kan hen helpen om hun eigen authenieke weg te kunnen bewandelen? Hoe kunnen zij krachtig (bij) zichzelf blijven?

Krachtiger op je eigen plek

Je kind voelt zich steviger en heeft meer zelfvertrouwen. Het vindt een eigen weg en maakt gebruik van de ‘eigen wijsheid’. Als ouder ervaar je meer rust, ontspanning en vertrouwen en voel je je steviger op je ouderplek.

Na een coachtraject heeft je zoon/dochter meer over zichzelf en de eigen ‘gebruiksaanwijzing’ geleerd. Het weet beter om te gaan met de eigen gevoeligheid en deze te herkennen.Je kind heeft meer ‘ik-kracht’ en zelfvertrouwen ontwikkeld en meer zicht gekregen op de eigen doelen. Door het vergroten van het bewustzijn van je kind over zichzelf, zal het beter in staat zijn om zelf meer de regie over zijn/haar leven te pakken. Ook zal je kind beter kunnen verwoorden wat er in ze omgaat en dit naar buiten kunnen brengen.

Na een opvoedopstelling of een coachtraject voor ouders kun je:

 • als ouder/opvoeder met meer zelfvertrouwen en meer ontspanning in het ouderschap staan, waardoor opvoeden ‘moeitelozer’ kan gaan
 • bewuster en met meer begrip en compassie kijken naar de situatie, je kind en/of jezelf en kunnen er dingen verschuiven
 • inzicht hebben gekregen in je eigen onderliggende behoeften en emoties en waar deze vandaan komen
 • herkennen wat er in jou getriggerd wordt door het gedrag van je kind en hier bewuster mee omgaan en in handelen
 • meer verbinding, rust & harmonie gaan ervaren in jezelf en in je gezin

Wat mijn klanten zeggen

“Evelien heeft een hele rustige, luisterende, open houding. Heel aangenaam. Ik voelde me uitgenodigd om mijn verhaal te mogen doen.”

– Margery (moeder, na een opvoedopstelling)

“Ik voelde me vrij bij Evelien om heel eerlijk te zijn en alles te zeggen waar ik ten diepste tegenaan loop. Ze luisterde aandachtig, vatte samen en voelde veilig en integer.”

– Mariëlle (moeder, na een opvoedopstelling)

Ben je klaar om de stap te zetten naar meer rust, balans en verbinding?

Wil je ook dat je kind meer vanuit eigen kracht en met zelfvertrouwen kan groeien en tot bloei kan komen?

Losse sessies

Kinder- en jongerencoaching

€75,-

per sessie

 • 1 x kennismakingsessie gratis (telefonisch)
 • 1 x intakegesprek (alleen met de ouders)
 • aantal sessies met het kind / de jongere (gem. 4-8 sessies)
 • tussentijdse evaluatie met de ouders
 • 1 x eindevaluatiegesprek (ouders)
 • geen wachtlijst

Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW.

 

Oudercoaching

 

€99,-

per sessie

 • 1 x kennismakingsessie gratis (telefonisch)
 • 1 x intakegesprek 
 • aantal sessies met de ouder
 • meer begrip voor (de situatie van) je kind  
 • werken aan eigen hulpvraag of vraag in relatie tot je kind
 • geen wachtlijst

Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW.

 

Opvoedopstelling

€135,-

per sessie

 • persoonlijke begeleiding met de ouder, 1 op 1 opstelling 
 • hulp bij waar je als ouder in de opvoeding tegenaan loopt.  
 • meer zelfvertrouwen, energie, vrijheid en liefde voor jezelf en je kind
 • de opstelling die jij doet heeft direct effect op jezelf, je kind en het hele gezin
 • de opstelling kan ook als onderdeel van een traject worden gedaan
 • vaak is 1 sessie al voldoende voor een doorbraak en/of verandering

Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW.

 

Pakketten

Pakket 1: coachtraject Kort

Jezelf in beeld

 • Voor kinderen & jongeren
 • Prijs per behandeling: €75 (kind) en €99 (ouder)
 • Kennismaking + 6 sessies
 • 1 x Kennismakingsessie gratis (telefonisch)
 • 1 x intakegesprek (met de ouders)
 • 4 x kind sessie
 • 1 x eindevaluatiegesprek (ouders)
 • Je weet wat de kern van het probleem is, je hebt een duidelijk doel gevonden waar je aan werkt in een aantal sessies. Je hebt in 4 sessies meer inzicht gekregen in jezelf en jouw gebruiksaanwijzing.
 • 2 á 3 maanden
 • Aantal sessies: 6

€485,-

(of in 2 of 4 termijnen)

Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW.

 

Pakket 2: coachtraject Basis

Ruimte voor jou

 • Voor kinderen & jongeren
 • Prijs per behandeling €75 (kind) en €99 (ouder)
 • Kennismaking + 8 sessies
 • 1 x Kennismakingsessie gratis (telefonisch)
 • 1 x intakegesprek (met de ouders)
 • 6 x kind sessie
 • 1 x eindevaluatiegesprek
 • Je weet wat de kern van het probleem is, je hebt een duidelijk doel gevonden waar je aan werkt in een aantal sessies. Je hebt in 6 sessies meer inzicht gekregen in jezelf en jouw gebruiksaanwijzing. Je hebt verschillende oefeningen gedaan die aansluiten op jouw vraag en doel en hebt kunt steeds beter gaan herkennen wat jou helpt.
 • Tijdsperiode: 3 á 4 maanden
 • Aantal sessies: 8

€599,-

(betaling in meerdere termijnen mogelijk)

Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW.

 

Pakket 3: coachtraject Uitgebreid

Tijd voor kind & ouder

 • Voor kind/jongere en ouder(s)/verzorger(s)
 • Prijs per behandeling
  €75 (kind) en €99 (ouder)
 • Kennismaking + 10 sessies
 • 1 x Kennismakingsessie gratis (telefonisch)
 • 1 x intakegesprek (met de ouders)
 • 6 x kind sessie
 • 1 x Opvoedopstelling
 • 1 x oudercoaching
 • 1 x eindevaluatiegesprek
 • Je weet wat de kern van het probleem is, je hebt een duidelijk doel gevonden waar je aan werkt in een aantal sessies. Je hebt in 6 sessies meer inzicht gekregen in jezelf en jouw gebruiksaanwijzing. Je hebt verschillende oefeningen gedaan die aansluiten op jouw vraag en doel en hebt kunt steeds beter gaan herkennen wat jou helpt. Als ouder heb je meer zicht gekregen op de onderlinge verhoudingen en dynamiek in jullie gezin middels een opvoedopstelling en een individuele coachsessie.
 • Tijdsperiode: 3 á 4 maanden
 • Aantal sessies: 10

€799,-

(betaling in meerdere termijnen mogelijk)

Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW.

 

Pakket 4: coachtraject

Moeder in Balans

 • Voor moeders
 • Prijs per behandeling
  €99 (ouder) en €135 opvoedopstelling
 • Kennismaking + 6 sessies
 • 1 x Kennismakingsessie gratis (telefonisch)
 • 1 x intakegesprek (1 uur)
 • 1 x Opvoedopstelling (1,5 uur)
 • 3 x coachsessie moeder (3 x 1 uur)
 • 1 x eindevaluatiegesprek (1 uur)
 • Als moeder heb je meer zicht gekregen op de onderlinge verhoudingen en dynamiek in jullie gezin middels een opvoedopstelling en een verschillende coachsessies. Je weet wat jou helpt om beter in balans te zijn en met meer rust en ontspanning in het ouderschap te staan.
 • Tijdsperiode: 3 maanden
 • Aantal sessies: 6

€599,-

(betaling in meerdere termijnen mogelijk)

Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW

 

Pakket 5: coachtraject

Vaderschap en Moederschap

 • Voor vaders en moeders / verzorgers
 • Prijs per behandeling
  €99 (ouder) en €135 opvoedopstelling
 • Kennismaking + 7 sessies (beide ouders)
 • 1 of 2 x Kennismakingsessie gratis (telefonisch)
 • 2 x intakegesprek (1 uur, zowel met vader als met moeder apart)
 • 2 x Opvoedopstelling (1,5 uur)
 • 1 x coachsessie moeder (1 uur)
 • 1 x coachsessie vader ( 1 uur)
 • 1 x evaluatiegesprek (apart of met beide ouders samen)
 • Als vader en moeder hebben jullie meer inzicht gekregen op de onderlinge verhoudingen en dynamiek binnen jullie gezin middels een individuele opvoedopstelling. Jullie hebben antwoord gekregen op een persoonlijk opvoedvraagstuk en hebben meer zicht gekregen op ieders plek in het familiesysteem. Je bent als ouders samen naar een diepere systemische laag gegaan, waardoor patronen en verhoudingen aangekeken konden worden en ruimte is gemaakt voor verandering.
 • Tijdsperiode: 2 á 3 maanden
 • Aantal sessies: 7

€750,-

(betaling in meerdere termijnen mogelijk)

Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW

 

Meer over Kindercoaching, Jongerencoaching en Coaching voor ouders

Wat doet een Kinder- en jongerencoach?

Een kindercoach/jongerencoach is een professionele begeleider die zich richt op het ondersteunen van kinderen/jongeren in hun ontwikkeling en groei. Een kindercoach/jongerencoach helpt kinderen/jongeren om te gaan met uitdagingen, moeilijkheden of veranderingen in hun leven. Dit kan gaan om bijvoorbeeld problemen op school, in de familie, met vrienden of met zichzelf.
Een kindercoach/jongerencoach werkt op een speelse en oplossingsgerichte manier, waarbij het kind/de jongere centraal staat. De coach creëert een veilige en vertrouwde omgeving waarin het kind/de jongere zich vrij voelt om te praten over wat er speelt en waarin het kind/de jongere zich gezien en gehoord voelt.
De coach ondersteunt het kind/de jongere in het ontdekken en benutten van zijn of haar eigen kracht, talenten en kwaliteiten. Door het stellen van gerichte vragen, het geven van feedback en het aanreiken van concrete tools en oefeningen, stimuleert de coach het kind/de jongere om zelf oplossingen te vinden en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen ontwikkeling. Kortom, een kindercoach/jongerencoach is een professional die kinderen/jongeren helpt bij het vinden van hun eigen weg.

Wat is een Opvoedopstelling?

Een Opvoedopstelling geeft je in korte tijd zicht op wat er speelt in de onderstroom en biedt een doorbraak in-, en een blijvende oplossing voor veel opvoedvraagstukken.

Heb je er al alles aan gedaan om je opvoedvraagstuk op te lossen en hebben tips en trucs niet voor een blijvende oplossing gezorgd, dan kan het zijn dat er iets speelt op een diepere laag. Een opvoedopstelling laat snel zien wat de werkelijke oorsprong van je vraagstuk is. Mogelijk spelen gebeurtenissen uit je gezin van herkomst, of zelfs verder in je familiegeschiedenis, nog steeds een belastende rol. Dankzij de opvoedopstelling zal jij als ouder wél herkennen wat jijzelf en je kind nodig hebben om blijvend iets aan de situatie te veranderen. Door deze methode kan inzicht verkregen worden in patronen en gedragingen in je leven en hoe en waar deze zijn ontstaan.

Wat is een Familieopstelling?
Door middel van een familieopstelling kan jouw familiesysteem – en de daarbinnen aanwezige onbewuste patronen en dynamieken – ruimtelijk in beeld gebracht worden.
Het lijkt op een soort levend schilderij, een ‘tableau vivant’ waarbij de familieleden, je familiegeschiedenis, je huidige gezin, partner– of ouderrelatie in beeld gebracht kunnen worden.
Wanneer je een opstelling doet, werk je met een energetisch krachtenveld (het wetende veld). Dit veld openbaart zich wanneer mensen worden opgesteld als representanten maar ook met behulp van poppetjes, objecten of vloerankers/tegels.
Tot dan toe onbewuste verbanden, verhoudingen, ‘vergissingen’ of verstrikkingen in het betreffende systeem worden zichtbaar.
Welke coachtechnieken en werkvormen gebruik je allemaal?
 • Genogram
 • Tafel-opstellingen
 • Familie-opstellingen
 • Opvoed-opstellingen
 • Delenwerk
 • Coachkaarten of -spellen
 • Axenroos
 • G-schema
 • Bardo Levenspad
 • Magische Cirkel
 • (Rollen)spel
 • Tekenen
 • Visualisaties
 • Coachkaarten

Wil je dat jouw zoon/dochter vanuit innerlijke kracht & vol zelfvertrouwen richting kan geven aan zijn/haar leven?